Drevo - štiepky, uložené na paletách.

Drevo - štiepky, uložené na paletách.
Zber Surovín - Privítanie: Drevo - štiepky, uložené na paletách.