Stretnutie s dodávateľmi uhlia 2009

Stretnutie s dodávateľmi uhlia 2009
Zber Surovín - Privítanie: Stretnutie s dodávateľmi uhlia 2009