pásovina

pásovina
Zber Surovín - Privítanie: pásovina