Pridané: 09.12.2014
albert

OT-64


Skutočnosť, že máme nepriateľov, dokazuje dosť zretelne, že máme zásluhy. Ludwig Börne