Najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočným. Benjamin Franklin